"Biodejas metodes metodoloģiskais raksturojums un pētījumi". M.Stück, A.Villegas, G.Svence; Rakstu krājums "Deja, kustība, ķermenis".Sastādītāja S.Mihailova, 2013.gadsFaili


Atpakaļ