M.Stück, A.Villegas, G.Svence "Biodejas metodes metodoloģiskais raksturojums un pētījumi". Rakstu krājums "Deja, kustība, ķermenis".Sastādītāja S.Mihailova, 2013.gadsFaili


Atpakaļ