Kristiāna Kalniņa

Vieta   Rīga
Telefons   29161100
Epasts   kristiana.kalnina1@gmail.com;

Mājaslapa: http://kristiana.biodanzalatvia.lv/

 

Īstā vērtība Dzīvē ir vienīgi tam, ko darām no Sirds -  ar Mīlestību!

Mans dzīves aicinājums vienmēr bijusi un joprojām ir medicīna tās plašākajā izpratnē. Manuprāt, biodanza ir skaistākā, harmoniskākā un visaptverošākā metode cilvēka fiziskās, garīgās un sociālās labizjūtas veidošanai – un tas taču ir veselības pamats!

 

Biodanza skolotāja, Tanspro - Biodanza bērniem skolotāja, Cienošas komunikācijas trenere. IBF Biodanza sertifikāts "Garīgā veselība un sociālā iekļaušana” (2017.09)

Mediķa, mākslinieka, mākslas terapeita (specializācija deja un kustība) un pedagoga izglītība, Maģistra grāds veselības aprūpē. Sistēmisko sakārtojumu konsultante apmācībā.

Biodanza nodarbības vadu no 2012.gada. Strādāju ar pieaugušajiem, bērniem un ģimenēm.

 

Iknedēļas nodarbības pieaugušajiem:

Pirmdienas grupa - pirmdienās no plkst.19:00

Grupa atvērta jauniem dalībniekiem katra mēneša 1.nodarbībā

 

Trešdienas grupa - trešdienās no plkst.19.15

Grupa atvērta jauniem dalībniekiem katra mēneša 1.nodarbībā

 

Vieta: Vecrīga, Aspazijas bulv. 34 - Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas zālē

Pieteikšanās: kristiana.kalnina1@gmail.com vai tel.29161100

 

Vairāk arī: https://www.facebook.com/dzivesdejas/?fref=ts

 

 

Atpakaļ