Saiva Brūdere Ruska

Vieta   Valmiera
Telefons   26616846
Epasts   saiva.brudere.ruska@gmail.com

 

Psiholoģe (Mg. psych.), Biodanza skolotāja (supervīzora pārraudzībā), Tanzpro-Biodanza bērniem skolotāja, Smilšu spēles terapijas metodes praktizētāja (apmācībā)

 

"Dejo tā, it kā neviens tevi nevērotu.

Mīli tā, it kā tu nekad nebūtu sāpināts.

Dziedi tā, it kā neviens tevi neklausītos.

Un dzīvo tā, it kā debesis būtu uz zemes."

/William W. Purkey/

 

Nodarbības pieaugušajiem: trešdienās plkst. 19.30 - 21.30

Grupa atvērta jauniem dalībniekiem

Vieta: Valmiera, "TELPA ELPAI", G. Apiņa ielā 12 (2.stāvs pa labi)

 

Pieteikties: saiva.brudere.ruska@gmail.com, tel. 26616846

 

 

Atpakaļ