Vineta Grīvza

Vieta   Rīga
Telefons   29294443
Epasts   vineta@vcg.lv

 

Mājaslapa: www.biodanza-vineta.lv

Facebook: https://www.facebook.com/ biodanzavineta/

 

“Mēs neesam savas pagātnes (pieredzes) rezultāts, bet savas nākotnes iespēju potenciāls" /Rolando Toro/

Biodanza metode man ir veids, kā iemīlēties Dzīvē, pieņemt sevi un citus ar mīlestību un bez kritikas ienest prieka un mīlestības pilnas pārmaiņas dzīvē.

Pozitīvā psihoterapija un Biodanza metode ir praktiskas, uz darbību vērstas metodes cilvēka resursu aktivizēšanai un personības attīstībai. Biodanza metodes ietvaros darbojos gan ar pieaugušajiem, gan bērniem. Vadu biodanza organizācijām. Konsultēju individuāli pieaugušos, vadu stresa vadības, cienošas komunikācijas, u.c. personības attīstības grupas.

Biodanza nodarbības vadu kopš 2012.gada.

 

Izglītība: IBF Biodanza skolotājas sertifikāts, praktiskā psiholoģe (Mg.psych.), Pozitīvās psihoterapijas virziena terapeite, maģistra grāds ekonomikā.

Papildizglītība: IBF sertifikāti “Biodanza organizācijās”(2016); “Garīgā veselība un sociālā iekļaušana”(2017), "Biodanza bērniem un pusaudžiem"(2018)

Veselīgas Izglītības centra (Vācija, Center of Educational Health, Prof. Dr. Stück & Colleagues) sertifikāti: Empātijas skolas neverbālās daļas programma – TANZPRO-Biodanza bērniem, Empātijas skolas verbālās daļas programma ”Cienoša komunikācija”,  Stresa faktoru samazināšanas programma bērniem – EMYK®;  „Ekspedīcija stresa kalnā” (stresa samazināšanas treniņš ar jogas elementiem pieaugušajiem) - STRAIMY®

 

Nodarbības pieaugušajiem: trešdienās plkst. 19:30

Vieta: Rīga, Bruņinieku ielā 36/3 (deju teātra "Sonrisa" telpās)

Nodarbībām pieteikties: Tel.29294443; e-pasts: vineta@vcg.lv

 

Aicinu grupai pievienoties jaunus dalībniekus!

 

 

Atpakaļ