Marcus Stück

Vieta   Latvija, Vācija

Dzimis Vācijā, Leipcigā. Studējis psiholoģiju Leipcigā un Londonā. Jogas pasniedzējs un psihoterapeits. Ar biodanza metodi Marcus Stück iepazinies 1996. gadā Argentīnā. Leipcigas Universitātē ieguvis universitātes pasniedzēja kvalifikāciju ar zinātniskajiem darbiem par jogu un biodanza metodi. 2006. gadā Leipcigas universitātē ieguvis pirmo habilitātā doktora grādu ar zinātnisko darbu par imunoglobulīna izmaiņām cilvēka organismā biodanza metodes ietekmē.

Šobrīd ir zinātnieks un profesors Leipcigas Universitātē un viesprofesors Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības Akadēmijā (RPIVA) Psiholoģijas maģistratūras nodaļā.

Leipcigā dibinājis un vada "Zentrum für Bildungsgesundheit” (ZfB – Veselīga izglītības procesa centrs), kurš tika radīts, lai atbalstītu nacionālus un starptautiskus izglītības projektus izglītības nozares situācijas uzlabošanai. Pateicoties M. Štuka projektiem dažādās izglītības programmās skolās un aprūpes centros bērniem un pieaugušajiem, Vācijā ieviestas un darbojas stresa mazināšanas programmas, kurās izmanto biodanza un jogu (TANZPRO, EMYK, STRAIMY, u.c.). Par izstrādāto veselības uzturēšanas programmu pedagogiem, 2005.gadā saņēmis Pedagoģijas fonda Cassianeum īpašo balvu.
Ilgus gadus M. Štuk strādājis kopā ar R.Toro veicot nozīmīgus sociālus projektus, piemēram, ar AIDS slimiem bērniem Tanzānijā (Āfrikā). Kopš 2008. Gada viņš iepazīstinājis cilvēkus ar biodanza metodi dažādu projektu ietvaros daudzās pasaules valstīs.
Kopā ar Alehandru Villegas izveidojis un vada biodanza skolu Leipcigā (www.biodanzaschule-leipzig.de) un Baltijas Biodanza skolu.

Marcus Stück Latvijā vada biodanza skolu, meistarklases un seminārus.

Aicinām sekot informācijai Baltijas Biodanza skolas FB lapā: https://www.facebook.com/biodanza.school.latvia/

Šobrīd sācies trešais Baltijas Biodanza skolas apmācību ciklam, kuram vēl var pievienoties!

Atpakaļ