1.lekcija "atgūt dzīve vieglumu - no teorijas uz praksi" 11.martā. Lektors prof. M.Štuks (Vācija)

Aicinām un 1. tikšanos otrajā lekciju ciklā

“Atgūt dzīves vieglumu – no teorijas uz praksi”

 11.janvārī plkst. 19.30, tiešsaistē

Otrajā lekciju ciklā turpināsim pirmajā ciklā “Atgūt dzīves vieglumu - no ierobežojumu spriedzes uz jaunu atvērtību!” aizsāktās tēmas.

Pirmajā lekcijā “Uz redzēšanos un laipni lūgti uz jaunu tikšanos – Biodanza metodes integrācijas koncepts” aicinām izzināt būtiskāko par soļiem, kā integrēt dzīvi mūsu dzīvē, kā to ierosināja Biodanza pamatlicējs Rolando Toro.

Aicinām atvērt savu iespēju potenciālu, izzinot katru tēmu četros veidos, jo katrai prezentācijai būs 4 daļas: teorija, prakse, refleksija un noslēguma daļa.

Teorijā un praksē iepazīsim ķermeņa, dvēseles un prāta integrāciju, un kustībā ar mūziku piedzīvosim šo integrāciju sevī. Šajā periodā būtiski ir atzīt, ka īpaši “smago” sajūtu integrācija ir svarīga līdzsvarotai psihosomatiskajai veselībai.

Refleksijai ir būtiska nozīme integrācijas procesā - tāpēc refleksijas daļā varēsim ieklausīties citu cilvēku pieredzē un sajust sevi.

Savukārt noslēguma daļā uzzināsim kā šīs zināšanas izmantot savā ikdienas dzīvē.

 

Lekciju vadīs prof.dr.habil.Marcus Stueck (Vācija), Baltijas Biodanza skolas Latvijā direktors, Veselības un darba akadēmijas zinātniskais direktors Vācijā, Leipcigā.

Laiks: 11.janvārī plkst. 19.30, tiešsaistē

Dalība: BEZ MAKSAS

!! Lekcijas notiks tikai tiešsaistē slēgtā grupā.

Lekcijas video ieraksts NEBŪS pieejams vēlākai izmantošanai!


Piesakoties, atsūtīsim pieejas linku.

Pieteikšanās: info@biodanza.lv vai tel. 2013 0000 (Linda).

 

Organizē Baltijas Biodanza skola un Latvijas Biodanza skolotāju asociācija

 

"Mēs neesam savas pagātnes sekas, bet gan savu iespēju potenciāls." /Rolando Toro/

 

Atpakaļ