Intervīzijas

 

Praktizējošo biodanza grupu vadītāju intervīzijas tiek organizētas pēc vienošanās.

Intervīzija notiek, ja ir pieteikušies vismaz 6 dalībnieki.

Ja dalībnieku skaits ir nepietiekošs, tiek organizēta biedru kovīzija kopā ar vismaz vienu LBSA valdes locekli.