Bērniem

Biodanza metode bērniem pamatojas uz Biodanza metodes pieaugušajiem pamatprincipiem un atbalsta bērnu autentisku identitātes attīstību, empātiskā un tolerantā veidā veicinot bērnu personīgo izpausmi, komunikāciju un sadarbību ar citiem. 

TANZPRO-Biodanza® ir praksē pārbaudīta, zinātniski izvērtēta uz deju orientēta programma, ko Vācijas Veselības ministrijas projekta ietvaros (2007-2011) atbilstoši izglītības iestāžu prasībām adaptēja un  Leipcigas universitātes Psiholoģijas institūtā veiktajā pētījumā izvērtēja M.Stueck, A.Villegas, C.Luzzie, R.Toro (2010).  

TANZPRO-Biodanza® bērniem ir Empātijas skolas koncepta (Stueck, 2010) neverbālā daļa. Empātija ir viena no vissvarīgakajām prasmēm, lai varētu veidot attiecības un izveidotu Dzīves procesus (Stueck, 2010).

Biodanza metode bērniem piedāvā dažādas neverbālas pieredzes sekojošās jomās:

1. vitalitāte – lai stiprinātu organisma pašregulāciju, līdzsvarotu aktivizācijas un relaksācijas ritmus, uzlabotu bērnu plūsmas spēju u.c.;

2. radošums – lai izmēģinātu dažādas izpausmes formas un atrastu jaunas izpausmes iespējas;

3. afektivitāte – lai attīstītu empātiju un palīdzētu izveidot un dzīvot emocionālās attiecībās, pieredzēt savstarpēju mijiedarbību, līdzsvarotu došanu un ņemšanu, justu savstarpēju cieņu, pieredzētu draudzību ( arī starp meitienēm un zēniem).

4. transcendence – lai veicinātu dabas ritmu izjušanu un sevis izjušanu kā dabas sastāvdaļu. 

TANZPRO-Biodanza®  bērniem -"Dejas apkārt pasaulei " programma ir izveidota kā 10 nodarbību treniņš. 

Katra nodarbība ir apmēram 45 ~ 60 minūšu gara un sastāv no trim daļām:

1. stāsts "Ceļojums uz kādu zemi" (lielākiem bērniem: 7-12 g.) un „Dažādi piedzīvojumi“ (mazākiem bērniem: 3-6 g.);

2. Biodanza daļa (tematikai specifiskas dejas);

3. noslēgums (pārdzīvotā zīmēšana).

Programmā bērni gūst intensīvus pārdzīvojumus, sajūtot sevi un savu jūtu ķermeniskās izpausmes, izjūtot grupu un sadarbības aspektus. Nodarbības attīsta prasmi izpaust savas emocijas, ir vērsta uz empātijas un tolerances veidošanu.