Jautājumi - atbildes

 

Kas tas ir biodanza?

Tā ir īpaši izstrādāta sistēma, kuras regulāra praktizēšana vienu reizi nedēļā attīsta spēju dzīvot apzinātāk, harmoniskāk, mierīgāk un jēgpilnāk, just vairāk prieka un enerģijas ikdienas dzīvē, kļūst vieglāk pieņemt un iemīlēt savu ķermeni, uzlabojas kustību valoda un stāja, pieaug pašcieņas un pašvērtības sajūta. Biodanza nodarbībās iemācāmies komunicēt tā, kā sen jau to vēlējāmies varēt – dabiski un viegli, un tas pamazām ienes cilvēku dzīvēs daudz patīkamu pārmaiņu attiecībās, ģimenē, darba vidē u.c.

 

Ko jūs tur darāt?

Biodanza nodarbība sākas ar sarunu daļu, kurā cilvēki apsēžas aplī un skolotājs ar savu stāstu ievada nodarbību par vivencijas (tā saucas biodanza nodarbība) tēmu un par biodanza metodoloģijas principiem saistībā ar to. Ikviens dalībnieks, kurš vēlas, var izteikt savas domas saistībā ar šo tēmu, dalīties ar savu pieredzi un atziņām, kuras iegūtas biodanza nodarbībās un personīgajā dzīvē.  Šīs sarunu daļas ilgums ir apm. 30 minūtes.

Pēc sarunu daļas biodanza skolotājs aicina uz praktisko nodarbības daļu, kura sastāv no vingrinājumiem, kurus biodanzā sauc par dejām. Pirms dejas skolotājs izstāsta šīs dejas nozīmi un to parāda kopā ar mūziku. Skatoties un klausoties šo skolotāja parādīto deju, dalībnieki to izdzīvo it kā no ārpuses, Pēc tam, katrs to tiek aicināts izdejot un iegūt savu personīgo pieredzi. Šīs daļas ilgums ir apm. 1 – 1,5 stundas.

Pēc vivencijas atvadāmies un dodamies savā dzīvē ļaujot, lai iegūtā daudzveidīgā emocionālā pieredze turpina dejot un radīt harmoniju mūsu šūnās ar vivencijā iegūto impulsu.

 

Vai ir jāmāk dejot? Kādus soļus tur māca?

Nākot uz biodanza nodarbībām nav nepieciešama dejot prasme, bet ir svarīga vēlēšanās būt kustībā fiziski un emocionāli. Katrā nodarbībā ir vismaz desmit dažādas dejas. Biodanza ir iespēja atklāt savu iekšējo dejotāju, kurš ir katrā cilvēkā kopš radīšanas brīža. Katrs solis, katrs žests, pat tikai iekšējs impulss – tā jau ir Deja!

 

Ar ko biodanza atšķiras no citām nodarbībām, kur izmanto kustību un deju?

Biodanza nodarbības būtiski atšķiras no citām zināmām nodarbībām, jo tās pamatideja ir ne tikai fiziski un garīgi izkustēties, bet arī visu nodarbībā notiekošo procesu savstarpēja saskaņošana un integrēšana, lai radītu kopēju veselumu, fizisku un garīgu harmoniju. 4 būtiskākie faktori, caur kuriem notiek iedarbība ir: kustība (deja), atbilstoša mūzika, emocijas un grupas dalībnieku mijiedarbība. Nodarbības ir līdzīgas pēc savas uzbūves, taču katrā jutīsim savu atšķirīgo līniju.

Nodarbībā nozīme ir pilnīgi  visam – katrs akords ienes savu būtisko akcentu kopējā skaņdarbā, kuru sauc VIVENCIJA (spāņu v. – emocionāls pārdzīvojums “šeit un tagad”) - dinamiskie un relaksējošie vingrinājumi un atbilstoša mūzika ir izkārtoti secībā, kas vada un palīdz ķermeņa simpātiskajai un parasimpātiskajai nervu sistēmai nonāk līdzsvarā. Ar katru nākamo vivenciju spējam nokļūt tuvāk savai būtībai un savam patiesajam ES.

 

Kā biodanza var uzlabot spējas labāk saprasties ar citiem?

Kā zināms, mūsu ikdienas dzīvē vairāk nekā 80% mūsu savstarpējās komunikācijas notiek neverbāli un šīs ir pašas nozīmīgākās iemaņas, kuras apgūstam (vai neapgūstam tik labi, kā gribētos) jau bērnībā. Mēs “lasām” viens otru caur saviem spoguļneironiem un ķermeņa valodu un, patiesībā visu iekšēji “zinām”, pirms vēl esat sākuši runāt. Vienīgi, īsti tam nenoticam, jo sev neuzticamies.

Biodanza nodarbības notiek tikai grupā, līdz ar to tiek daudzpusīgi praktizētas un uzlabotas komunikācijas iemaņas, galvenokārt - neverbālās.

Dejas laikā caur kustību, mūziku un emocijām, tiek pieredzēta dzīve tās mirkļa īstumā.

 

Skatījos “Youtube” par biodanza. Vai arī jūsu grupās cilvēki tā apskaujas?

Jā, tie cilvēki, kas to vēlas - apskaujas. Biodanza grupā tiek pieņemts, ka ir dabiski, ja cilvēks vēlas apskauties. Tikpat dabiski ir, ja cilvēks nevēlas to darīt un neapskaujas.

 

Cik bieži un ilgi ir ieteicams nākt uz nodarbībām?

Grupas nodarbība tiek piedāvāta  vienu reizi nedēļā. Kā apliecina zinātniski pētījumi par biodanza iedarbību, viena reize nedēļā regulāri nākot uz nodarbībām ir visoptimālākais biežums un strādā visiedarbīgāk.

Kā redzams veiktajos pētījumos, pirmās stabilās pārmaiņas savā dzīves labizjūtā dalībnieki atzīmē pēc 3 mēnešu praktizēšanas, bet pašattīstībai nozīmīgas izmaiņas tiek sasniegtas nodarbības apmeklējot vismaz 1 gadu. Dalībnieki, kuri turpina tālāk savu otro gadu atzīst, ka pirmajā gadā jūtas ieguvuši labu, drošu pamatu un beidzot var labāk atraisīt savas patiesās spējas.

 

Lasīju, ka biodanza palīdz atbrīvoties no stresa - cik ātrā laikā tas ir iespējams?

Katrs cilvēks ir individuāls un pārmaiņas notiek dažādos veidos un dažādos laika periodos. Ir pētījumi, kas pierāda nozīmīgu stresa līmeņa samazināšanos pēc 10 nodarbību cikla. Cilvēki, kas dalījušies ar personīgo pieredzi grupās, ir minējuši, ka sajutuši izmaiņas jau pēc pirmās vai pirmajām dažām nodarbībām.

 

Kā biodanza man var palīdzēt labāk saprast savas emocijas? Tas, manuprāt, ir psihologa darbs.

Caur biodanza iespējams izprast savas emocijas plašākā kontekstā, ko nav iespējams izdarīt tikai sarunājoties, saprotot ar prātu un uzkrājot intelektuālas zināšanas “kā pareizi būtu rīkoties”. Emocijas rada sava paša pārdzīvotā pieredze – tās ir mūsu ķermenī  ierakstītās unikālās “zināšanas”, kuras mūs vada ikdienas notikumos.

Biodanza vivencijas laikā ir iespēja dzīves laikā iegūtas grūtas emocijas “pārrakstīt” ķermeņa atmiņā jaunā un pozitīvā veidā. No neirozinātnes skatījuma - izveidojam jaunus neironu savienojumu ceļus savās smadzenēs un caur regulārām nodarbībām tas ir iespējams salīdzinoši īsā laikā un būtiskākais, ka iegūtais rezultāts ir ilgnoturīgs.

Visefektīvākās pārmaiņas iespējamas, ja paralēli psihologa vai psihoterapeita vizītēm tiek apmeklētas biodanza nodarbības.

 

Vai biodanza ir kas līdzīgs deju terapijai?

Šajās metodēs ir līdzība, jo tiek izmantota saruna un kustības, taču galvenā atšķirība - biodanza metode neveic kustību vērtēšanu, analizēšanu ne nodarbības laikā ne nodarbības nobeigumā. 

Kā teicis biodanza metodes radītājs prof.R.Toro: "Caur kritiku un analizēšanu neviens vēl nav saņēmis atbildes un jautājumiem, kā justies laimīgi".

Vārds BIO -DANZA tulkojot nozīmē "Dzīve, dzīvība" un "deja, jeb kustība ar nozīmi".

Biodanza ir dziedinoša un atjaunojoša sistēma, caur kuru ir iespēja atraisīt katram piemītošos iedzimtos potenciālus: Vitalitāti (spēju būt dabiski veselīgam), Radošumu (atrast risinājumu ikvienā dzīves situācijā) , Afektivitāti (spēju jūtīgi veidot attiecības ar dzīvi), Seksualitāti (spēja izbaudīt katru dzīves mirkli) un Transcendences izjūtu (par to, ka dzīvē viss ir saistībā un miedarbībā, ka esam daļa no Visuma).

 

Kā jāģērbjas uz nodarbību, vai der sporta tērps?

Biodanza var dejot arī sporta tērpā. Lielākā daļa biodanza dejotāju izvēlas brīvu apģērbu, kas netraucē kustēties. Sievietes reizēm izvēlas garus un brīvus svārkus, austrumu deju bikses. Vīrieši izvēlas ērtas un brīvas garās bikses, bet siltākā laikā arī šortus.

 

Cik ilgi notiek nodarbība?

Nodarbības kopējais  aptuvenais ilgums ir aptuveni divas stundas.

 

Cik lielas ir grupas, un vai es varēšu iekļauties jau senākā grupā?

Grupa sākas no 6 cilvēkiem. Vidējais cilvēku skaits dažādās grupās parasti ir no 10 līdz 20 cilvēkiem. Ja cilvēks vēlas dejot, iekļaušanās grupā notiek ātri un veiksmīgi.

Ja ir šaubas, neskaidrības vai jautājumi, tad par iekļaušanās procesu un arī citiem jautājumiem vienmēr ir iespēja sazināties un aprunāties ar savu biodanza skolotāju arī ārpus nodarbībām.