Biodanza metode

Biodanza®, Latvijā pazīstama arī kā BIODEJA, ir unikāla personības attīstības, fiziskās, psihiskās un sociālās veselības pilnveidošanas metode, kuras teorētiskā modeļa pamatā ir ideja par visu dzīvo sistēmu atjaunošanās un pašregulācijas iespēju.


Biodanza® ir metodes orģinālnosaukums, ar kuru tā ir pazīstama vairāk kā 50 pasaules valstīs kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem.


Biodanza® metode ietver plašas zināšanas antropoloģijā, bioloģijā, fizioloģijā, neirozinātnēs, kinezioloģijā, psiholoģijā, psihoterapijā, u.c. Metodes vispusīgā emocionāli, fiziski un sociāli atveseļojošā iedarbība ir pierādīta daudzos zinātniskos pētījumos. Idejas autors un izveidotājs ir čīlietis Rolando Toro Araneda (1924 – 2010) - psihologs, psihoterapeits, biologs, antropologs, zinātnieks un mākslinieks.


Metodes nosaukums veidots no “Bio” - dzīve, bioloģiska izcelsme, dzīvība, visa kopums un “Danza” – izpausme, kustība ar nozīmi, deja.


Ar ko Biodanza® ir īpaša?

Tā izmanto 4 svarīgas pieejas, kuras izmanto arī citas metodes, taču šeit tās darbojas vienlaicīgi, ļaujot sasniegt patiesu un dziļu efektu. Tās ir:
1. Kustības
2. Mūzika
3. Emocijas
4. Sadarbība grupā

Pēc Biodanza®  autora Rolando Toro uzskata, ikvienam indivīdam piemīt iedzimts ģenētiskais pamatpotenciāls, kuru raksturo piecas līnijas: vitalitāte, afektivitāte, kreativitāte, seksualitāte, transcendence. Visbūtiskākais ir līdzsvars starp šīm līnijām. Ikvienā vivencijā sajutīsiet katru no šīm līnijām, taču viena vai divas no tām katreiz būs dominējošākas, atbilstoši vivencijas tēmai:


1. Vitalitāte - dabisks dzīvesprieks, spēja just savu enerģiju, intensīvi uztvert pasauli visā tās daudzveidībā. Lai mums būtu garīga un fiziska veselība, vispirms jātraisa sava vitalitāte, kas palīdz sniegties pretī savā dzīvē nepieciešamajam, sasniegt savas vēlmes, realizēt sapņus.

2. Afektivitāte - spēja būt maigam un jūtīgam ik dzīves brīdi, just un novērtēt mirkļa unikalitāti un vienreizīgumu. Kad dzīvē satiekam "Kādu", mums ir nepieciešamas spējas izrādīt simpātijas un justies pieņemtam. Lai iejustos otra cilvēka vietā, nepieciešama dabiska empātija un afektivitāte.

3. Kreativitāte (radošums) - spēja būt dabiski radošam katru dzīves dienu, ik dzīves mirkli. Mums katram pašam ir  jāveido attiecības ar dzīvi, ar citiem cilvēkiem šajā brīdī, radot potenciālu nākotnei. Kreativitāte ir veids, kā mēs spējam radīt un dzīvot savu dzīvi, būt  ieinteresēti un justies laimīgi veidojot dzīvi kopā ar citiem.

4. Seksualitāte -  dabiska spēja baudīt ik dzīves mirkli fiziski un emocionāli, gūt baudu no spējas justies dzīvam. Seksualitāti varam sajust un izpaust ikvienās attiecībās, ikvienā darbībā, ikvienā  dzīves aspektā, ko veicam savā ikdienā: katrā kustībā, sajūtot pasauli ar savām maņām, satiekot citus. Seksualitāte izpaužas  smaidā, žestā, maigā rokas tvērienā. Caur biodeju  pamazām atklājam daudz sīku nianšu, kas palielina dabisko seksualitāti un spēju būt intimitātē.

5. Transcendence - spēja būt pāri savam personīgam EGO, lai sasniegtu augstāku līmeni un integrāciju ar dzīvi, dabu, Visumu. Transcendence ir brīdis, kad izejam ārpus savām robežām. Tas ir solis ārpus šī brīža - atvēršanās paplašinātam cilvēciskajam potenciālam.


Kas notiek Biodanza®  nodarbībā?
Ik nodarbība rada intensīvas izjūtas būt dzīvam šeit un tagad, un šo pieredzi sauc par VIVENCIJU. Vivencija (spāņu val. – pārdzīvojums) ir durvis, caur kurām ienākam tīrajā esamības telpā, kur neeksistē laiks, kur pirmajā vietā ir dzīve un dzīvība. Metode, pirmkārt, strādā izraisot spēcīgu pozitīvu izjūtu par to, kas esi, identitātes izjūtu. Otrkārt, ar regresiju, kad katrs “izšķīst” lielākās grupās, apkārtējos, dabā, Visumā.

Ieguvumi no Biodanza®  nodarbībām.
Biodanza®  mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt stresu, sasniegt dziļāku izpratni par sevi, attīstīt radošo potenciālu un spēju labāk saprasties ar citiem. Nereti ikdienas steigā sastopamies ar to, ka domājam ko vienu, jūtam ko citu un rīkojamies vēl savādāk. Biodeja māca būt šajā mirklī gan domās, gan jūtās, gan darbībā un veicina prāta, jūtu un emociju integrāciju visos līmeņos. Nodarbības laikā samazinās stresa līmenis, cilvēki jūtas brīvāk un laimīgāk. Laimīgs cilvēks ir iecietīgāks, empātiskāks un spēj jūtīgāk uzklausīt citus, uzlabot komunikācijas spējas un rezultātā uzlabojas attiecības arī  ārpus nodarbībām - ar tuviniekiem, darba kolēģiem un citiem cilvēkiem. Regulāras biodejas nodarbības palīdz cilvēkiem kļūt atvērtākiem, pārliecinātākiem un pašpārliecinātākiem. Biodeja ceļ pašvērtējumu, nevis stiprina EGO. Tā dod pārliecību – es esmu tas, kas es esmu un es sevi pieņemu! Tas ir laimīgas, veselīgas un pilnvērtīgas cilvēka dzīves pamats.
Biodanza®   uzlabo  arī neverbālās komunikācijas iemaņas – tās ir pašas nozīmīgākās iemaņas, jo vairāk  nekā 70% savstarpējās komunikācijas notiek neverbāli. Tāpat kā visa dzīvā daba, arī cilvēki, pirmkārt sazinās caur ķermeņa valodu, pirms sākas saruna. Biodejas grupās cilvēki sazināšanās ir patiesa, bez maskām, lomām un izlikšanās. Pārmaiņas var sākties tad, kad rodas iekšēja uzticēšanās sajūta.


Lai mūsu katra cilvēciskais potenciāls kļūtu pieejams un mēs spētu to izpaust par 100% - dodot un saņemot dzīvē svarīgo, nepieciešams regulārs darbs ar savas identitātes spēcināšanu, ļaušanās regresijas procesam un visu piecu līniju atraisīšana un padziļināšana. Katra vivencija - tā ir bagātīga jaunas dzīves pieredzes iegūšana.


Nāc izdejot dzīvi!