Pieaugušajiem

Biodanza® nodarbības ir piemērotas visu vecumu cilvēkiem. Ikvienam, kurš vēlas dzīvot un justies labāk un veselīgāk savā dzīvē.

Biodanza veicina cilvēka iekšējo resursu un pozitīvā potenciāla atraisīšanos un integrēšanos ikdienas dzīvē. Biodanza nodarbībās izmanto daudzveidīgu mūziku, ritmus, kustību un izpausmes vingrinājumus, autentiskas kustības, saskarsmes vingrinājumus, lai veicinātu savstarpēju mijiedarbību grupā. Ik nodarbība piedāvā iespēju daudzveidīga emocionāla pārdzīvojuma pieredzes iegūšanai caur cilvēcisku satikšanos ar savstarpēju atbalstu, kas veicina sevis un citu  sensitīvāku uztveri, ķermenisku pieņemšanu. Biodanza palīdz atjaunot un radīt pamatdrošības un pamatuzticēšanās izjūtu pasaulei.

Iknedēļas grupas nodarbības notiek vienu reizi nedēļā. Nodarbības ieteicams apmeklēt regulāri, izvēloties savu biodejas grupu un skolotāju. Pārmaiņas caur biodanza metodi notiek pakāpeniski, jo šādi cilvēka organisms jauno pieredzi apgūst un integrē pozitīvāk un efekts ir ilgnoturīgāks.

Biodanza grupa piedāvā drošu vietu personības attīstībai un intensīvai izaugsmei. Pamazām atbrīvojas daudz apslāpētu un neapzinātu emociju, kas kavē mūs izpaust savas patiesās vajadzības, jūtas un emocijas, un kā rezultātā bieži vien esam zaudējuši savu patieso būtību.

Katrā nodarbībā iegūtais efekts saglabājas 3 – 5 dienas. Kā liecina veiktie pētījumi, pirmās jūtamās pārmaiņas ir jau pēc 4 – 5 biodanza nodarbībām. Ar psiholoģiskiem testiem apstiprināti rezultāti apliecina, ka iegūtās pozitīvās psiholoģiskās izmaiņas pēc regulāru 3 mēnešu ilgu  nodarbību pabeigšanas, saglabājas tik pat noturīgā līmenī vēl 6 mēnešus pēc nodarbību beigām.

 Regulāras biodanza nodarbības palīdz atgriezties labizjūtas un iekšēja līdzsvara stāvoklī un atbilstošāk reaģēt uz ikdienas dzīves stresiem. Dzīvojot hroniskā stresā un trauksmē, dusmās vai bailēs, nav iespējams pieņemt labus un veselīgus lēmumus. Caur regulārām biodanza nodarbībām cilvēki reāli uzlabo savas dzīves kvalitāti, jo pirmajā vietā sāk likt DZĪVI!