Biodanza skolotāji

Šajā sadaļā variet iepazīties ar Latvijā praktizējošiem biodanza skolotājiem un uzzināt, kur apmeklēt biodanza nodarbības.

!! Izvēlieties skolotāju - "uzspiežot" fotogrāfijas, uzzināsiet vairāk par savu izvēlēto skolotāju, viņa izglītību, prakses vietu, kā arī kontaktus, lai sazinātos un pieteiktos nodarbībai.

Visi šajā lapā redzamie skolotāji ir Latvijas Biodanza Skolotāju asociācijas biedri.

IZGLĪTĪBAS noteikumi, ko nosaka International Biocentric Federation (IBF):

* Sertificēts Biodanza skolotājs, jeb fasilitators – 3 gadu laikā apguvis teorētisku un praktisku biodanza metodes izglītību un absolvējis Biodanza Rolando Toro sistēmas (Biodanza SRT) skolu un pēc monogrāfijas darba aizstāvēšanas ieguvis International Biocentric Federation (IBF) sertifikātu, ar tiesībām vadīt biodanza grupas pieaugušajiem jebkurā pasaules valstī. Par visiem sertificētajiem Latvijas Biodanza skolotājiem var uzzināt: https://www.biodanza.org/en/ibf-5/biodanza-facilitators-in-the-world/

* Biodanza skolotājs zem supervīzijas (supervizora vadībā) – biodanza skolas students, kas ir apguvis Biodanza Rolando Toro sistēmas (Biodanza SRT) skolas programmu un šobrīd izstrādā monogrāfiju (gala darbu) un ir ieguvis tiesības vadīt biodanza grupas pieaugušajiem zem supervīzijas (supervizora vadībā).

* Biodanza didaktiskais skolotājs – sertificēts Biodanza skolotājs, ar vismaz 5 piecu gadu pieredzi regulāro biodanza grupu vadīšanā, kurš ir apguvis Biodanzas Rolando Toro sistēmas (Biodanza SRT) didaktisko skolotāju mācību kursu un saņēmis International Biocentric Federation (IBF) Biodanza didaktiskā skolotāja sertifikātu.

  • Didaktiskā skolotāja funkcijas un tiesības:
  • vadīt studentu supervīzijas;
  • vadīt studentu skolas noslēguma monogrāfijas;
  • vadīt mācību moduļus jebkurā no pasaules Biodanza Rolando Toro sistēmas (Biodanza SRT) skolām;
  • saglabāt Biodanza Rolando Toro sistēmas pamatus un nodot šīs zināšanas tālāk;
  • iegūt tiesības jaunas Biodanza skolas atvēršanai un direktora pozīcijai, atbilstoši IBF nolikumam.

* Biodanza students – persona, kas apgūst biodanza Rolando Toro sistēmas (Biodanza SRT) metodi Baltijas Biodanza skolā vai jebkurā citā Biodanza SRT skolā pasaulē. Drīkst vadīt nodarbības kopā ar sertificētu biodanza skolotāju.

* Tanzpro Biodanza bērniem vadītāji: http://www.veseligaizglitiba.lv/specialisti/