Mūsu biedri un godabiedri

Marcus Stück prof.Dr.psych.(Vācija) Biodanza metodes pionieris Latvijā kopš 2008.gada, Biodanza kustības attīstītājs, Baltijas Biodanza skolas izveidotājs un vadītājs kopš 2010.gada 21.janvāra. Baltijas Biodanza skolas Rīgā direktors. 2022.gada martā viņa vadībā uzsākts jau 4. Biodanza skolas cikls, ar Latvijas didaktisko skolotāju un tutoru atbalstu.

Zinātnieks un profesors Leipcigas Universitātē un viesprofesors Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības Akadēmijā (šobrīd - Latvijas universitāte) Psiholoģijas maģistratūras nodaļā. Leipcigā nodibinājis un vada "Zentrum für Bildungsgesundheit” (ZfB – Veselīga izglītības procesa centrs), kurš tika radīts, lai atbalstītu nacionālus un starptautiskus izglītības projektus izglītības nozares situācijas uzlabošanai. Pateicoties profesora projektiem dažādās izglītības programmās skolās un aprūpes centros bērniem un pieaugušajiem, Vācijā ieviestas un darbojas stresa mazināšanas programmas, kurās izmanto biodanza un jogu (TANZPRO, EMYK, STRAIMY, u.c.). Par izstrādāto veselības uzturēšanas programmu pedagogiem, 2005.gadā saņēmis Pedagoģijas fonda Cassianeum īpašo balvu. Ilgus gadus Markus strādājis kopā ar biodanza metodes autoru Rolando Toro veicot nozīmīgus sociālus projektus, piemēram, ar AIDS slimiem bērniem Tanzānijā (Āfrikā). Kopš 2008.gada viņš joprojām iepazīstina cilvēkus ar biodanza metodi dažādu projektu ietvaros daudzās pasaules valstīs.

 

 

Alejandra Villegas Dr. psych. (Argentīna, Vācija)

Alehandra kopā ar Marcus Stück 2010.gada janvārī izveidoja un līdz 2021. gadam vadīja Baltijas Biodanza skolu. Šobrīd viņa vada Biodanza skolu Leipcigā www.biodanzaschule-leipzig.de

1995.gadā Alehandra sāka biodanza studijas Buenosairesā pie Raul Terren un turpinājusi biodanza pasniegšanas mākslas studijas Itālijā pie biodanza metodes radītāja profesora Rolando Toro. 2006.gadā Leipcigas Universitātē aizstāvējusi pasaulē pirmo zinātnisko disertāciju par biodanza metodes psiholoģisko iedarbību.

Esam pateicīgi Alehandrai par ieguldīto nesavtīgo darbu Baltijas Biodanza skolas izveidošanā un 3 skolas ciklu, neskaitāmu semināru, meistarklašu un 6 Minotaura projektu vadīšanā, palīdzot iziet dzīvē visiem šobrīd Latvijā praktizējošajiem Biodanza skolotājiem.

 

 

Guna Svence prof. Dr. psych. (Latvija)

Biodanza metode nokļuva Latvijā pateicoties Gunas nesavtīgajai interesei un aizrautībai meklējot jaunas metodes, kas spētu uzlabot cilvēku psiholoģisko labizjūtu dzīvē. Par Biodanzu, kā unikālu un zinātniskos pētījumos pārbaudītu metodi, Guna uzzināja zinātniskā konferencē Vācijā, kur piedalījās kā vieslektore, profesora Markusa Štuka prezentācijā. Viņa uzrunāja profesoru sakot, ka vēlas uzaicināt uz Latviju. 2008. gadā Markus tika uzaicināts kā Erasmus Mobility pasniedzējs RPIVA (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija) psiholoģijas studentiem. Ar Gunas atbalstu Markus reizi mēnesī sāka vadīt biodanza nodarbības RPIVA deju zālē dažādu programmu RPIVA studentiem un citiem interesentiem. Pateicoties lielajai interesei par biodanzu, 2010.gada janvārī tika izveidota pirmā Biodanza skolotāju apmācības programma un organizēta apmācība RPIVA telpās.

Ar Gunas atbalstu RPIVĀ kopā ar 5 valstu dalībniekiem 2014. un 2016. gadā tika noorganizētas  Starptautiskas zinātniskas konferences BIONET un izdoti zinātnisko rakstu krājumi, kuros ietverti arī pētījumi par biodanza metodi.

Guna Svence ir pirmās Biodanza skolas absolvente un pirmā sertificētā Latvijas biodanza skolotāja. Paldies Gunai, ka mums vienīgajiem no trīs baltijas valstīm ir Biodanza!!

 

Visi LBSA BIEDRI:

Praktizējošie biodanza skolotāji, LBSA biedri, šeit:

https://biodanzalatvia.lv/lv/biodanza-skolotaji/sertificetie-skolotaji