6 bezmaksas lekciju cikls no 11. janvāra līdz 19.aprīlim TIEŠSAISTĒ

6 lekciju cikls no 11. janvāra līdz 22. martam

“Atgūt dzīves vieglumu – no teorijas uz praksi”

tiešsaistē

Aicinām uz jaunu tikšanos - otro 6 lekciju ciklu, kurā turpināsim pirmajā lekciju ciklā “Atgūt dzīves vieglumu - no ierobežojumu spriedzes uz jaunu atvērtību!” aizsāktās tēmas.

"Mēs neesam savas pagātnes sekas, bet gan savu iespēju potenciāls."
/Rolando Toro/

Aicinām atvērt savu iespēju potenciālu, izzinot katru tēmu četros
veidos, jo katrai prezentācijai būs 4 daļas: teorija, prakse, refleksija
un noslēguma daļa.

Teorijā un praksē iepazīsim ķermeņa, dvēseles un prāta integrāciju, un
kustībā ar mūziku piedzīvosim šo integrāciju sevī. Šajā periodā būtiski
ir atzīt, ka īpaši “smago” sajūtu integrācija ir svarīga līdzsvarotai
psihosomatiskajai veselībai.
Refleksijai ir būtiska nozīme integrācijas procesā - tāpēc refleksijas
daļā varēsim ieklausīties citu cilvēku pieredzē un sajust sevi.

Savukārt noslēguma daļā uzzināsim kā šīs zināšanas izmantot savā
ikdienas dzīvē.

Laiks: katra otrā otrdiena plkst. 19.30 līdz 21.00:

Datumi: 11.un 25. janvārī, 8. un 22. februārī, 8. un 22. martā, 5. un 19. aprīlī!

Dalība: BEZ MAKSAS

Lekcijas notiks tiešsaistē slēgtā grupā.

Lekcijas video-ieraksts NEBŪS pieejams vēlākai izmantošanai.

Piesakoties, atsūtīsim pieejas linku.

Pieteikšanās: info@biodanza.lv vai tel. 20130000 (Linda).

AICINĀM SEKOT INFORMĀCIJAI mūsu lapās arī FACEBOOK:

https://www.facebook.com/biodanza.school.latvia 

https://www.facebook.com/biodanzalatvia

Organizē Baltijas Biodanza skola un Latvijas Biodanza skolotāju
asociācija.

Atpakaļ