"Ģimenes svētkos" Lucavsalā 15.septembrī - 3 dažādas nodarbības "KĀ VEIDOT ATTIECĪBAS".

Sestdien, 15.septembrī Lucavsalā notiks "Ģimenes svētki"

 https://www.gimenessvetki.lv/


Arī mēs tur būsim ar ģimenei būtisku un visos laikos aktuālu tēmu - KĀ VEIDOT ATTIECĪBAS.

Kā mums pieaugušajiem, vecākiem, bērniem, skolotājiem, kolēģiem labāk saprast vienam otru? Kā zināt tos īstos, pareizos vārdus dažādās dzīves situācijās? Kā saprast savas un otra cilvēka izjūtas, emocijas, vajadzības, kas rodas konkrētajā situācijā? Kā risināt konfliktu situācijas nevainojot otru vai sevi? Kā iemācīties veidot dzīvas cilvēciskas attiecības mūsdienu pasaulē, kurā arvien lielāku vietu ieņem mobilie telefoni, internets un sociālie tīkli?
Ikvienam zināms, ka prasme komunicēt nav apgūstama vienīgi klausot gudriem padomiem, ir vajadzīga regulāra prakse.

Aicinām apmeklēt 3 nodarbības, kurās būs iespēja gūt teorētisku un praktisku pieredzi - KĀ VEIDOT ATTIECĪBAS, kurās ikviens jūtas labi!

Lekcija - saruna, kurā uzzināsiet par Cienošas komunikācijas metodi, kuras autors ir Maršala Rozenberga (Dzīves valoda) un 2 nodarbības, kurās iepazīt Rolando Toro radīto Biodanza metodi (Dzīves kustība, jeb deja).

Abas metodes viena otru papildina, jo rūpējas par vienādi būtiskām daļām mūsu saskarsmes procesā. Tās ir: Valoda, Izjūtas, Emocijas un Darbība (rīcība).
Lai gan abi autori dzīves laikā nekad nav tikušies, viņus vieno kopīga ideja - palīdzēt cilvēkiem satikties un veidot cienošas, empātiskas un tolerantas attiecības, kas balstās sadarbībā. Šo prasmju attīstība un nostiprināšana tiek trenēta praktiskās nodarbībās, kuras būs iespēja pieredzēt!

 

- Plkst. 12.50 – 13.50 Lekcija - saruna "Cienoša komunikācija ģimenē - kā tas notiek?"
Vadīs: Vineta Grīvza

- Plkst. 15.00 – 16.00 Biodanza nodarbība visai ģimenei - aicinājums uz vecāka un bērna (cilvēka un cilvēka) satikšanos. Kopīgs ceļojums ar mūziku, kustībām, rotaļāšanos un zīmēšanu. Sāksim ar sarunu un ceļojuma stāstu.
Vadīs: Antra Krūmiņa-Jansone un Elīna Seipulova

- Plkst. 17.30 – 19.00 Biodanza nodarbība pieaugušajiem "Dzīves afektivitāte – attiecību pamats". Nodarbības sākumā īsa teorija un saruna.
Vadīs: Antra Sloka-Jakovļeva, Diāna Stūrmane un Kristiāna Kalniņa

 

Vairāk par metodēm un vadītājiem: www.veseligaizglitiba.lv un www.biodanzalatvia.lv

Atpakaļ