VIII BALTIJAS BIODANZA FESTIVĀLS 21. - 23. 04. 2023, Rīgā

VIII BALTIJAS BIODANZA FESTIVĀLS

Miers mūsu sirdīs un mūsu pasaulē

Biodanza metodes potenciāli transformācijas laikos

2023.gada 21. – 23. aprīlī

Rīgā


Dzīvojot intensīvu pārmaiņu, haosa un informācijas pārbagātības laikā, mums ir iespēja mācīties veidot eksistenciālu saskaņotību iekšējā pasaulē caur savas sirds viedumu.

Biodanza ir aicinājums atmodināt savus iekšējos potenciālus caur deju un kustību, caur jūtīgumu un afektivitāti, caur patiesu klātbūtni un cilvēcisku vienotību, lai veidotu saikni ar kosmiskajiem spēkiem – MĪLESTĪBU un MIERU!


FESTIVĀLA SATURS īsumā:

  • Baltijas Biodanza Skolas absolventu noslēguma darbu prezentācijas
  • Prezentācijas/lekcijas “Biodanza metodes potenciāli”
  • Diskusija: “Miera mūsu sirdīs un mūsu pasaulē dažādie aspekti””
  • Vivencijas un svētku ballīte “Pilna pasaule krāsu, prieka un talantu!”

Īpašais viesis: Rosaria Hernandez (Zviedrija)

Biodanza skolotāji: Marcus Stueck (Vācija) un Latvijas Biodanza skolotāju komanda

Norises vieta: Deju studija “Padejosim!”, Brīvības gatve 401C, Rīga
Organizē: Baltijas Biodanza skola un “Latvijas Biodanza skolotāju asociācija”
Reģistrācija: linda.tabore@gmail.com / tel: 20130000

  • Dalības maksa:
  • pilna maksa (piektdiena - svētdiena) - 100 EUR
  • - tikai piektdiena - 20 EUR
  • - tikai sestdiena  - 65 EUR
  • - tikai svētdiena - 40 EUR

 


BALTIC BIODANZA FESTIVAL VIII

Peace in our hearts and in our world

Potentials of Biodanza in times of Transformation

21.04.- 23.04 2023 in Riga

 
In days of changes, chaos and a lot of information, we have the opportunity to use the intelligence of our heart to develop a world of existential coherence in us. This is an invitation to awake our inner potential through the dance, togetherness, tenderness, presence and brotherhood to link / connect with cosmic power - LOVE and PEACE.

BRIEF FESTIVAL PROGRAM: (included the Conference and a vivencia):

Friday, 21nd April from 2 pm 
Saturday, 22rd April from 10 am – open end Party „World of Colours, Joy, Talents“
Sunday, 23th April from 10 am  ~ 3:30 pm

Contents:

Presentations of the final works of the graduates of the Baltic Biodanza School
Presentations/Lectures “Potential of Biodanza”
Group Discussions “Different aspects of Peace in our heart and peace in our World” 
Vivencias and Party „The world full of Colours, Joy and Talents“

Special guest: Rosaria Hernandez (Sweden)

Biodanza teachers: Marcus Stueck (Germany) and team of Biodanza teachers in Latvia

Organiser: Baltic Biodanza School and “Association of Biodanza Teachers of Latvia”

Registration: linda.tabore@gmail.com / 00371-20130000

Venue: Event Studio “Padejosim!”, Brivibas gatve 401C, Riga 
Investment: Full price (Friday - Sunday) 100 EUR

Only Friday ticket - 20 EUR / Only Saturday ticket - 65 EUR / Sunday ticket - 40 EUR

 

Atpakaļ